Vyhlasujeme 1.grantovú výzvu Fondu investigatívnej žurnalistiky. Na podporu investigatívnych projektov vyčleňujeme spolu 40 000 EUR.