Fond investigatívnej žurnalistiky (FIŽ) vzniká v priamej reakcii na tragické udalosti z februára 2018 v Slovenskej republike. Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej naplno odhalila dôležitosť a zraniteľnosť tohto náročného povolania. Dlhodobé zlyhávanie demokratických inštitúcií, kľúčových pre fungovanie právneho štátu, naliehavo poukazujú na potrebu podpory investigatívnej žurnalistiky.

Fond investigatívnej žurnalistiky vzniká ako iniciatíva Rady súťaže Novinárska cena a je súčasťou projektu Novinárska cena.

Poslaním Fondu investigatívnej žurnalistiky je podporovať prácu investigatívnych novinárov v ich jedinečnej práci s veľmi špecifickým a významným vplyvom na našu spoločnosť a oceňovať a zviditeľňovať výnimočné investigatívne projekty a novinárov.

Ciele fondu sa dosahujú predovšetkým prostredníctvom udeľovania grantov, udeľovaním cien a realizáciou aktivít v súlade s poslaním FIŽ.

ŠTATÚT Nadačného fondu investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti Bratislava

SMERNICA O POSKYTOVANÍ GRANTOV z FIŽ – Nadačného fondu investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti Bratislava

Príloha k smernici o poskytovaní grantov FIŽ – Etické pravidlá a prevencia konfliktu záujmov pri prijímaní rozhodnutí o poskytnutí grantu