Fond investigatívnej žurnalistiky vzniká v roku 2018 z iniciatívy Rady súťaže Novinárskej ceny ako súčasť projektu Novinárska cena v priamej reakcii na vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej  vo  februári  2018. Dlhodobé zlyhávanie demokratických inštitúcií, kľúčových pre fungovanie právneho štátu, naliehavo poukazuje  na potrebu podpory investigatívnej žurnalistiky.

Poslaním Fondu investigatívnej žurnalistiky je podporovať prácu investigatívnych novinárov a novinárok v ich jedinečnej práci s veľmi špecifickým a významným vplyvom na našu spoločnosť a oceňovať a zviditeľňovať výnimočné investigatívne projekty.

Ciele fondu sa dosahujú predovšetkým prostredníctvom udeľovania grantov a realizáciou aktivít v súlade s poslaním FIŽ.

ŠTATÚT Nadačného fondu investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti Bratislava

SMERNICA O POSKYTOVANÍ GRANTOV z FIŽ – Nadačného fondu investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti Bratislava

Príloha k smernici o poskytovaní grantov FIŽ – Etické pravidlá a prevencia konfliktu záujmov pri prijímaní rozhodnutí o poskytnutí grantu