Akadémia investigatívnej žurnalistiky vznikla v roku 2021 ako špeciálny vzdelávací projekt Fondu investigatívnej žurnalistiky s cieľom rozšíriť znalosti a vedomosti profesionálnych novinárov a novinárok či zástupcov investigatívnych a mimovládnych organizácií, ktoré sa zameriavajú na odhaľovanie a analyzovanie významných káuz a udalostí na Slovensku.


Akadémia spája odborníkov z oblasti investigatívy a médií s mladými profesionálmi a začínajúcimi novinármi a novinárkami, ktorí chcú prispieť k rozvoju investigatívnej žurnalistiky na Slovensku. Jej cieľom je nadviazať na odkaz novinára Jána Kuciaka, ktorý bol inšpiráciou pre slovenskú žurnalistiku nielen dôkladnou prácou s otvorenými zdrojmi a dátami, ale i produktívnou spoluprácou s kolegami z iných redakcií.

Akadémia investigatívnej žurnalistiky ponúkne vybraným účastníkom sériu odborných workshopov a školení na témy ako práca s otvorenými zdrojmi, analýza dát, editovanie komplexných informácií či informačná bezpečnosť. Účastníci akadémie budú mať možnosť požiadať aj o granty na svoje investigatívne práce. Žiadosti o granty bude posudzovať expertná výberová komisia FIŽ.

Akadémia je otvorená pre interných, externých redaktorov aj freelance novinárov a novinárky zo všetkých typov médií. Záujemcovia nemusia publikovať svoje práce v slovenskom jazyku, musia však pokrývať dianie na Slovensku. Preferované sú príspevky pre spravodajské či investigatívne redakcie, zameriavajúce sa na hĺbkové a analytické mediálne výstupy.

Pre viac informácií o projekte kontaktujte:

Andrea Kleine, andrea.kleine@osf.sk