Akadémia investigatívnej žurnalistiky vzniká v roku 2021 ako špeciálny vzdelávací projekt Fondu investigatívnej žurnalistiky s cieľom rozšíriť znalosti a vedomosti profesionálnych novinárov a novinárok či zástupcov investigatívnych a mimovládnych organizácií, ktoré sa zameriavajú na odhaľovanie a analyzovanie významných káuz a udalostí na Slovensku.

Akadémia spája odborníkov z oblasti investigatívy a médií s mladými profesionálmi a začínajúcimi novinármi a novinárkami, ktorí chcú prispieť k rozvoju investigatívnej žurnalistiky na Slovensku. Jej cieľom je nadviazať na odkaz novinára Jána Kuciaka, ktorý bol inšpiráciou pre slovenskú žurnalistiku nielen dôkladnou prácou s otvorenými zdrojmi a dátami, ale i produktívnou spoluprácou s kolegami z iných redakcií.

Akadémia investigatívnej žurnalistiky ponúkne 10 vybraným účastníkom sériu odborných workshopov a školení na témy ako práca s otvorenými zdrojmi, analýza dát, editovanie komplexných informácií či informačná bezpečnosť. Účastníci akadémie budú mať možnosť požiadať aj o granty na svoje investigatívne práce do výšky 2000 EUR. Žiadosti o granty bude posudzovať expertná výberová komisia FIŽ.

Podmienkou účasti na Akadémii je doklad o spolupráci s redakciou alebo vydavateľstvom, ktoré pravidelne informujú o udalostiach na Slovensku; doklad o publikovaných prácach, prípadne žurnalistických skúsenostiach žiadateľov a krátky motivačný list. Akadémia je otvorená pre interných, externých redaktorov aj freelance novinárov/novinárky zo všetkých typov médií. Záujemcovia nemusia publikovať svoje práce v slovenskom jazyku, musia však pokrývať dianie na Slovensku. Preferované sú príspevky pre spravodajské či investigatívne redakcie, zameriavajúce sa na hĺbkové a analytické mediálne výstupy.

V júni 2021 otvorí Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s Nadáciou Pontis prvé kolo prihlášok na Akadémiu investigatívnej žurnalistiky. Informácie o spustení prihlasovania budú uverejnené na webovej stránke www.fiz.sk a na Facebooku @Novinarskacena.

 

Pre viac informácií o projekte kontaktujte:

Miroslava Širotníková, projektová koordinátorka FIŽ: miroslava.sirotnikova@osf.sk