Fond na podporu investigatívnej žurnalistiky (FIŽ) – Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti Bratislava každoročne vyhlasuje grantovú výzvu, ktorej cieľom je podpora nezávislej investigatívnej žurnalistiky na Slovensku.

O granty FIŽ sa môžu uchádzať novinári, novinárky, médiá a mimovládne organizácie, ktorých investigatívna práca ochraňuje demokratické princípy a hodnoty slobodnej spoločnosti. Grantová podpora je určená novinárom, ktorí pokrývajú významné kauzy a udalosti na Slovensku.

Granty FIŽ sú určené pre oblasť investigatívnej žurnalistiky, ktorá rešpektuje etické štandardy novinárskej profesie v súlade s platným Etickým kódexom novinára.

Grantové žiadosti každý rok posudzuje nezávislá Výberová komisia podľa vopred daných profesionálnych kritérií. Svoje hodnotenie a výber podporených projektov predloží Rade FIŽ, ktorá výsledok zoberie na vedomie. Rada FIŽ môže výsledok doplniť o vlastný posudok a odporúčanie pre Správnu radu NOS-OSF, ktorá  rozhodne o poskytnutí grantov.

Viac o projektoch, ktoré získali podporu FIŽ v uplynulých rokoch si môžete prečítať v sekcii Ukončené projekty.