AIŽ 2023: Žiadosť o grant

Informácie o žiadateľovi

Meno a priezvisko
Meno a priezvisko
Meno
Priezvisko
Adresa
Adresa
PSČ
Mesto
Krajina

Informácie o projekte

0 of 1000 max characters
0 of 1000 max characters
0 of 500 max characters
0 of 500 max characters
0 of 500 max characters

7. Harmonogram plánovaných aktivít – vymenujte všetky čiastkové aktivity s termínom ich začiatku a ukončenia

0 of 500 max characters
0 of 500 max characters
0 of 500 max characters
0 of 500 max characters
0 of 500 max characters

Prílohy

Maximum upload size: 3MB
Maximum upload size: 3MB

Udelenie súhlasov

Žiadateľ/ka odoslaním tejto žiadosti potvrdzuje, že sa oboznámil so znením UZAVRETEJ VÝZVY k predloženiu žiadosti o grant: GRANT AKADÉMIE INVESTIGATÍVNEJ ŽURNALISTIKY 2023 a súhlasí s podmienkami tejto uzavretej výzvy.
Žiadateľ/ka odoslaním tejto žiadosti udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s § 14 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.