Do prvého kola grantového programu Fondu investigatívnej žurnalistiky sa prihlásilo. dokopy 9 projektov. Výberová komisia FIŽ v dvojkolovom hodnotení rozhodne o podpore troch z nich.