Tento mesiac zasadá výberová komisia FIŽ, ktorá v dvojkolovom hodnotení rozhoduje o podpore 3 projektov. Členkami a členmi Výberovej komisie 1. grantového kola FIŽ sú Oľga Baková, Jaroslav Kmenta, Erik Láštic, Jana Neumannová a Josef Šlerka.