Oficiálne oznamujeme výsledky 1. grantovej výzvy FIŽ. Viac o podporených projektoch si môžete prečítať tu…