Druhá grantová výzva FIŽ sa preklopila do ďalšej fázy. Do tohto ročníka sa dokopy prihlásilo 11 projektov, ktoré bude hodnotiť výberová komisia FIŽ.