Po prijatí žiadosti v aktuálnej grantovej výzve tieto dni zasadá výberová komisia FIŽ, ktorá rozhoduje v dvojkolovom hodnotení o podpore 5 projektov. Členkami a členmi Výberovej komisie v roku 2019 sú Oľga Baková, Lukáš Diko, Jaroslav Kmenta, Erik Láštic, Barbora Mareková, Jana Neumannová a Josef Šlerka.

Viac o procese hodnotenia či kritériách pre úspešné projekty nájdete v štatúte a smernici FIŽ.