Oficiálne oznamujeme výsledky druhej grantovej výzvy. Viac o projektoch, ktoré uspeli v hodnotení odbornej poroty, nájdete tu…