Fond na podporu investigatívnej žurnalistiky (FIŽ) vyhlásil svoje tretie grantové kolo. Prioritu budú mať projekty zamerané na nasledujúce oblasti:

  • korupcia, nezákonné obohacovanie a finančná kriminalita.
  • bezpečnosť, demokracia a ľudské práva.
  • životné prostredie a zmena klímy.

Žiadosti o grant môžete posielať na fiz@osf.sk do 17.6.2020.

Viac informácií nájdete v časti Granty