Projekt má za cieľ analyzovať stav v okolí najväčšej environmentálnej záťaže na Slovensku – odkaliska Poša, a zloženie látok, ktoré sa doň stále vypúšťajú. Hlavným zámerom je odobrať vzorky, zistiť, aké látky sú prítomné a stanoviť, či nedochádza k zhoršeniu znečistenia v danej oblasti a ohrozeniu zdravia obyvateľov, ktorí nepoznajú výsledky doterajších testov a analýz. Testovanie a zverejnenie výsledkov môže otvoriť debatu o zastavení činnosti odkaliska alebo iných krokoch, ak sa dokáže, že dochádza k zväčšeniu záťaže.

Doba trvania: august 2020 – február 2021

Suma: 6 390 EUR