Nákup nehnuteľností, akými sú napr. hotely, je všade vo svete populárnym spôsobom prepierania peňazí, respektíve investovania pochybne získaného bohatstva. Aj mnohí slovenskí oligarchovia, či neslávne známe finančné skupiny vlastnia hotely na Slovensku. Cieľom projektu je zmapovať vlastníctvo slovenských hotelov a vydať online mapu, podľa ktorej by sa zákazníci mohli ľahšie rozhodovať o tom, v akom hotely zorganizujú konferenciu, pozvú zahraničných hostí alebo strávia dovolenku s rodinou.

Doba trvania: august 2020 – február 2021

Suma: 6400,08 EUR