Cieľom projektu bolo odhaliť takzvané biele kone, respektíve nastrčené osoby v obchodných spoločnostiach, kde zakrývajú skutočných vlastníkov týchto firiem, no v skutočnosti ide o právnikov a  podnikateľov. Zistili sme, že tieto osoby umožňujú svojim pôsobením vo firmách  zakrývať skutočnú štruktúru vlastníkov, napriek tomu, že firmy majú povinnosť pri obchodovaní so štátom  zapísať  do registra partnerov verejného sektora kto ich vlastní. Ako sme v analyzovaných prípadoch zistili vzťah týchto osôb so skutočným majiteľom, akcionárom alebo spolumajiteľom firmy, ktorá profituje zo štátnych zákaziek, alebo slúži na pranie špinavých peňazí, je len neformálny alebo založený na utajených zmluvách, nie je nikde zachytený a nie je dohľadateľný z verejných zdrojov. Minimálne jeden z odhalených nastrčených právnikov po týchto zisteniach priznal, že vo firmách zastupoval syna vplyvného slovenského oligarchu, dnes obvineného z prania špinavých peňazí.

Doba trvania: 1.11.2021 – 15.5.2022

Suma: 5 504,52 EUR

Výstupy:

https://www.icjk.sk/189/Biele-kone-v-kravatach-Brhelovci-sa-vo-firmach-skryvaju-za-nastrcenych-pravnikov

https://icjk.sk/183/Sulikovi-nominanti-prichadzaju-z-firmy-s-vazbami-na-Vilagiho-a-Brhela