Vážený účastník, vážená účastníčka,

chceli by sme Vás požiadať o spätnú väzbu k Akadémií investigatívnej žurnalistiky (AIŽ). Budeme radi, ak si nájdete pár minút a dotazník vyplníte. Vaša spätná väzba môže prispieť k skvalitneniu našich vzdelávacích programov a prispôsobiť ich potrebám novinárov.

Ďakujeme Vám vopred za Váš čas.

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI
Splnila AIŽ Vaše očakávania?
Boli ste spokojný/á s formátom AIŽ?
Boli ste spokojný/á s výberom tém?
Boli ste spokojný/á s výberom lektorov?

Ohodnoťte lektorov na škále od 1 do 5

1: Vynikajúci, 2: Chválitebný, 3: Dobrý, 4: Dostatočný a 5: Nedostatočný

V nasledujúcej časti sa prosím vyjadrite ku každému výroku na škále od 1 do 5

1: Rozhodne áno, 2: Skôr áno, 3: Neviem, 4: Skôr nie a 5: Vôbec nie

Odkiaľ ste sa dozvedeli o AIŽ?
Odporúčali by ste AIŽ kolegom alebo známym vo Vašom obore?
Zúčastnili ste sa počas posledných 6 mesiacov aj iných školení – mimo AIŽ, ktorých poznatky je možné využiť pri novinárskej práci? (Ak áno, akých?)
Budete sa uchádzať o grant na spracovanie investigatívneho výstupu a písanie článku?
Mali by ste v budúcnosti záujem o ďalšie vzdelávanie, ktoré by nadväzovalo na Akadémiu investigatívnej žurnalistiky?