Akadémia 2023
Meno a priezvisko žiadateľa/ky
Meno a priezvisko žiadateľa/ky
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu / šéfredaktora/ky
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu / šéfredaktora/ky
0 of 500 max characters
0 of 200 max characters
Žiadateľ/ka odoslaním tejto prihlášky udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s § 14 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

O prijatí prihlášky budete informovaní mailom.