Prijímanie žiadostí o grant v roku 2021 bolo ukončené…