Grantová Výzva 2022

1. Identifikačné údaje žiadateľa

Kontaktná osoba
Kontaktná osoba

2. Údaje o projekte

Žiadateľ/ka (štatutárny zástupca) odoslaním tejto žiadosti udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s § 14 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Po odoslaní žiadosti budete presmerovaní na stránku, na ktorej budete môcť nahrať povinné prílohy.

O prijatí žiadosti budete informovaní mailom.